Over een vrolijk, dapper maar kort leven

 Reizen is bijna als praten met mensen uit andere eeuwen‘ – René Descartes, 
330px-Frans_Hals_-_Portret_van_René_Descartes Frans filosoof, wetenschapper 1596-1650


Alexine Tinne 17 Oktober 1835 – 1 Augustus 1869
Het levendige en goed gedocumenteerde boek ‘Een Haagsche dame in de Sahara‘ (geschreven door historicus J. G. Kikkert – overleden juni 2017) is een verslag over het avontuurlijke leven van Alexine Tinne die samen met haar moeder en hun bijna 50 man personeel, plus een bijna voltallige huisraad, eind 19e eeuw gewaagde en exotische reizen ondernam.

Het boek geeft een persoonlijk en levendig beeld van de eigenzinnige dame die Alexine Tinne uit Den Haag was. Van het hoge noorden van Europa tot de onherbergzaamheid in de Afrikaanse woestijn, zij was gefascineerd door het verre onbekende en de roeplok van het avontuur. Van de risico’s die deze reizen met zich meebrachten was zij zich ook ten volle bewust. Naar het thuisfront schreef ze dat ‘een groep Afrikanen door Europese en Arabische slavenhandelaars zo  getergd was dat ze iedere blanke op hun pad direct zouden kunnen vermoorden. Maar...’ schreef zij ook:

‘… ik vind niets angstwekkend in de gedachte vrolijk en dapper mijn einde te vinden door een geweerschot of een messteek, in plaats van een saai leven verder te slepen, zoals ik velen heb zien doen.’ 

Het leven van Alexine Tinne sleepte in geen geval saai aan, op 2 augustus 1869 overleed zij ten gevolge van een messteek door woestijnrovers. Haar lichaam werd in de woestijn gedumpt en op een halsdoek na werd nooit meer iets van haar teruggevonden. Een Haagsche dame in de Sahara Bron 

800px-Alexandrine_Tinne,_Henriëtte_Tinne-van_Capellen_and_Jetty_Hora_Siccama,_by_Robert_Bingham

Alexine Tinne en familie, foto Robert Bingham, ca.1860. (Collectie RKD).

Wist je dat

  • Alexine Tinne groeide op in een welgestelde en voorname familie.
  • Vader Philip Frederick Tinne had een fortuin verdiend aan zijn handel in West-Indië.
  • Moeder Henriette van Capellen was de dochter van een gevierde viceadmiraal, voor haar huwelijk met Philip Tinne was zij de hofdame van koningin Sophie.
  • Hun dochter Alexine heette voluit: Alexandrine Petronella Francina Tinne
  • Zij was een van de eerste vrouwelijke fotografen.
  • Tijdens haar reis stuurt zij vele brieven,  foto’s, schilderijen, opgezette beesten en tekeningen naar huis;
Room in_Beyrouth,_by_Alexandrine_Tinne

Room in Beyrouth. Alexine Tinne made this water-colour during her stay in Beyrouth in 1857 water colour – Tinne Family Archives

  • Haar brieven deden er meestal maanden over om het thuisfront te bereiken.
  • Ongeveer honderd van haar brieven zijn bewaard gebleven.
  • Hoever we zullen komen weet ik niet’, schreef Alexine naar haar familie in Nederland. Maar de tocht naar Afrika was als ‘een instinct’, zij kon niet anders dan reizen. Reizen als een insect naar de vlam.

 “I have been to that unknown region and I shall return to it again, perhaps out of instinct, like a fly drawn to a flame” Alexandrine Tinne

I have now been to that unknown region

Over een vrolijk, dapper maar kort leven ~ LiRiAn Art

Het leven van Alexine Tinne en de reizen die zij ondernam spreken nog steeds tot de verbeelding. Haar levensverhaal is beschreven in verslagen en boeken, opgenomen in een tentoonstelling en verfilmd, onder de titel: Als een vlieg naar de vlam

Meer lezen over Alexine Tinne? 
Huur een jeugdboek (vanaf 10 jaar) over Alexandrine zwerftochten bij de bibliotheek. Lees een verslag over haar op de site van de VPRO, n.a.v. het tv programma In de voetsporen van de dames Tinne of lees dit artikel op Historiek.net

Meer lezen over andere avontuurlijke vrouwen?
Klik dan door naar: Globetrotters of History

Tip
De geschiedenis van reizen: Op reis

En om mee af te sluiten, ook van René Descartes

‘Wanneer men te veel tijd aan reizen besteedt, wordt men uiteindelijk een vreemdeling in eigen land.’

Bon voyage! 🙂