Verliefd op Parijs, lezen en schilderen

‘Ik ga niet naar Freud, dan raak ik mijn frustraties kwijt en die zijn nu juist mijn inspiratiebron’- Rainer Maria Rilke *

Stamp_Germany_1996_Briefmarke_Europa_Paula_Modersohn-Becker Een vrije geest
Paula Modersohn-Becker was een jonge vrouw die succesvol een weg zocht om in het keurslijf van haar tijd te kunnen doen waar zij van hield. Nu hield zij van vele dingen maar eigenlijk wilde zij maar een ding echt in haar leven, en dat was schilderen, schilderen en nog eens schilderen en ontdekt worden als kunstenaar. Met de kennis van nu weten wij dat zij de boeken is ingegaan als de voorloopster van het expressionisme.

Er toe doen in het leven
Op haar zeventiende ontdekt Paula Becker goed te kunnen schilderen en zij vestigt zich in Worpswede waar ook haar beste vriendin, de jonge beeldhouwster Clara Westhoff, woont en werkt. Na enkele jaren van leren, reizen, drinken en filosoferen (met o.a. Otto Modersohn, Heinrich Vogeler, Clara Westhoff en Rainer Maria Rilke) trouwt Paula met de elf jaar oudere Otto, en Clara met Rainer Maria Rilke. Een gangbare ontwikkeling zou je denken maar eigenlijk wilde Paula Becker vrij zijn- en leven, en bekend worden als kunstenaar; ‘er toe doen in het leven.’

Inspiratiebron
Wel, in dat laatste is zij geslaagd;

  • Tot op de dag van vandaag is Paula M. Becker (Dresden, 8 februari 1876 – Worpswede, 21 november 1907) een inspiratiebron voor velen. Toch bleef zij tijdens haar leven onontdekt,een lot dat zij deelt met menig ander kunstenaar.
  • Exposities geven blijk van de ontwikkeling en diversiteit van haar werk, helaas overlijdt Paula M. Becker al op jonge leeftijd.
  • Jammer‘, waren haar laatste woorden, vlak voordat zij stierf en een achttien dagen oude baby achterliet.
  • De dochter van Paula, Mathilde, richt in 1978 de ‘Paula Modersohn-Becker stichting’ op.
  • Het werk van Paula M. Becker is in verschillende musea ondergebracht.
  • Paula Modersohn-Becker schilderde in tien jaar tijd een zeer indrukwekkend oeuvre bijeen en haar werk omvat portretten, kinderafbeeldingen, scènes uit de agrarische gemeenschap van Worpswede, landschappen, stillevens, portretten- en zelfportretten *. Paula_Modersohn-Becker_018 800px-Paula_Modersohn-Becker_016

Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke, geboren in Praag en studeerde kunst- en literatuurgeschiedenis en filosofie, verkeerde in kringen van belangrijke kunstenaars en denkers, zoals met Paula Modersohn-Becker. Ook had hij een verhouding met Lou Andreas Salomé (de vrouw die ook de vrienden Freud en Nietzsche wist te bekoren) en was goed bevriend met o.a. Sigmund Freud. Rilke was een dromerige melancholische dichter, met ook een sterke en zinnelijke kant. Hij gold als een van de belangrijkste lyrische dichters binnen de Duitse taal, schreef verhalen, een roman en essays en vertaalde talrijke literaire werken en lyriek. Een absoluut hoogtepunt in de West-Europese poëziegeschiedenis was zijn dichtwerk; ‘De elegieën van Duino‘.

Het is hier heerlijk
De totstandkoming van de elegieën is bijzonder te noemen. Vanaf de eerste regel (Rilke wandelt hier in de tuinen van kasteel Duino aan de Adriatische Zee en hij is dan nog ernstig verward door de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog) tot aan de voltooiing in 1922. Dat wat hij al die jaren niet had kunnen verwoorden kwam ineens los als in een grote inspiratie- en woordenstorm. Dit verraste hem; ‘zij reiken eindeloos ver boven mij uit’, schreef hij in een brief aan de Poolse vertaler Hulewicz. In slechts enkele weken voltooide hij vervolgens de elegieën van Duinlo.

‘Dit meesterwerk met zijn ongekende zeggingskracht, zijn schitterende en vaak ontroerende beeldspraak, is bij velen onbekend’ bron

Via de elegieën wandel je door het leven van de dichter, je leest van zijn angsten en depressies tot aan de bevinding Hiersein ist herrlich. En in ‘Brieven aan een jonge dichter‘ 9200000000030762 lezen we over de nog steeds niet beantwoordde vraag hoe de tegenstellingen tussen mannen en vrouwen op te heffen.

Paula Modersohn-Becker en Rainer Maria Rilke, zij leefden in een andere eeuw maar hun vragen en zoeken naar een antwoord en naar wat de zin is van ons aanwezig zijn op aarde, zijn van alle tijden.

Paula Modersohn-Becker. Een leven in beeld

  • – Zelfportret Paula Modersohn Becker / ron: Wikipedia Commons
    – Paula Modersohn-Becker kwam in Worpswede en Parijs in contact met Rilke, en schilderde zijn portret eveneens in 1906.